telefon tel.: 777 040 512 e-mail e-mail: info@arnost-stavby.cz
stavební a obchodní společnost
Arnošt / Prodej rodinných domů

Domky Český Brod

Stav: prodáno

Rodinné domky Český brod

Tento projekt zahrnuje novostavbu celkem 14 řadových rodinných domů v ulici Pod Malým Vrchem v Českém Brodě.

Projekt je rozdělen do 3 etap.

V první etapě budou realizovány 4 rodinné domy, a to na parcelách číslo: 1056/11, 1056/12, 1056/13 a 1056/14. Dispozice jednotlivých domů se drobně odlišují – typ B1, B2 a B3. Projekt tím předchází stereotypnosti a fádnosti. 

Doba realizace první etapy: 5/2015-12/2015

Energetická třída:

  • Dle pENB jsou rodinné domy začleněny do energetické třídy - B (velmi úsporná)- 127 kWh/m2rok

Příjezdová komunikace a parkování:

  • Na pozemek každého rodinného domu je příjezd po stávající asfaltové komunikaci, na hranici pozemku vznikne jedno parkovací stání na zpevněné ploše –zámková dlažba. Prostorové řešení umožňuje vznik druhého alternativního parkovacího místa.

Popis rodinných domů:

  • Rodinné domy vychází z pravoúhlého principu, zastřešeny jsou pultovou střechou s mírným sklonem do komunikace nebo do zahrady (dle typu). Dům je přístupný ze strany od stávající veřejné komunikace, kde se nachází i parkovací stání, z druhé strany (jihozápad) je plánovaná terasa – zámková dlažba - se zahrádkou.
  • Domy jsou dvoupodlažní, nepodsklepené. V přízemí objektu je technická místnost, zádveří, koupelna, dva pokoje a kuchyň. V patře jsou tři pokoje, koupelna a WC (jednotlivé typy domů se odlišují vnitřním uspořádáním).
  • Rodinné domy jsou vystavěny z vápenopískových tvárnice typu Sendwix, okna jsou plastová. Fasáda objektu je zateplena tepelnou izolací z EPS 70 F (160 mm)a opatřena silikonovou probarvenou omítkou. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové. Tvárnice jsou omítnuty vápencocementovou omítkou, zakončenou jemným štukem. Interiér je opatřen dvojnásobnou malbou.
  • Součástí stavby je i zděný komín s keramickou vložkou, který umožňuje napojení krbové vložky. Na střeše je umístěn hromosvod, anténa pro příjem televizního signálu a výdech kanalizačního potrubí.
  • Domy jsou připojeny na městský vodovod a kanalizaci, elektřina –ČEZ Distribuce. Před elektroměrem bude osazen jistič 3 x 32A/B.
  • Rodinné domy jsou připraveny k individuálnímu řešení interiérů. Součástí stavby nejsou vnitřní keramické obklady (v místech obkladu jsou hotové omítky bez štuku), zařizovací předměty s výjimkou záchodové mísy a umyvadla a sprchové vaničky v 1.NP , finální nášlapná vrstva podlah a vnitřní dveře.

Práce s dešťovou vodou:

  • Odtok dešťových vod ze střechy rodinného domu je veden potrubím do retenční nádrže, které je umístěna přímo na pozemku a její objem je 8m3. Vodu je možno využít pro závlahu zahrádky. Z retenční nádrže je voda následně přepadem odváděna do zasakovacího tělesa umístěného na příslušném pozemku RD. Objem zasakovacího tělesa je 6,8 m3.

 

Veškeré detailní informace na webových stránkách:

www.domkyceskybrod.cz