Masarykovo nádraží

Masarykovo nádraží - Arnošt stavby

O stavbě

Společnost Arnošt prováděla hlavní stavební práce v rámci projektu na pražském Masarykově nádraží, který řeší přemístění stávajících pokladen Českých drah za současného vytvoření nového prostoru čekárny a dvou místností pro úschovnu zavazadel. Bylo třeba přihlédnout ke skutečnosti, že se jedná o památkově chráněný objekt.

Stavební práce prováděné naší společností zahrnovaly např. hrubé i čisté podlahy včetně nášlapných vrstev (dlažby, zdvojené podlahy, kaučukové podlahy Noraplan) nebo SDK dělicí příčky a podhledové konstrukce. Vestavěný strop je tvořen železobetonovou deskou s trapézovým plechem. Společnost Arnošt rovněž prováděla opravu stávajících porušených omítek, aplikaci sanačních omítek, keramických obkladů a výmalbu. Součástí realizace z naší strany byla i renovace točitého schodiště, luxferová stěna z původních skleněných tvárnic a nová historická část fasády na prvním nástupišti.

Realizace - Arnošt stavby

Další realizace

Prohlédněte si také